Уақыт белдеулерін өзгерту, фотокамера сағатын орнату, күнді көрсету ретін таңдау және жазғы уақытты қосу немесе өшіру. Фотокамера сағатын дәлірек сағаттарға қарап жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз және қажет болса, уақыт пен күн параметрлерін түзетіп отырыңыз.

Параметр Сипаттама
Time zone (Уақыт белдеуі) Уақыт белдеуін таңдаңыз. Фотокамера сағаты жаңа уақыт белдеуіндегі уақытқа сай автоматты түрде орнатылады.
Date and time (Күн және уақыт) Фотокамера сағатын орнатыңыз.
Date format (Күн пішімі) Күннің, айдың және жылдың көріну ретін таңдаңыз.
Daylight saving time (Жазғы уақыт) Жазғы уақытты қосыңыз немесе өшіріңіз. Фотокамера сағаты өздігінен бір сағат алға немесе бір сағат артқа ауысады. Әдепкі параметр — Off (Өшірулі).

Сағат қалпына келтірілсе, t индикаторы көрсетіледі.

B Баптау мәзірі: фотокамераны баптау

Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу) Save User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) Reset User Settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру) Language (Тіл) Time Zone and Date (Уақыт белдеуі және күн) Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) Monitor Color Balance (Монитордың түс балансы) Viewfinder Brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Viewfinder Color Balance (Көріністапқыштың түс балансы) Control Panel Brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Limit Monitor Mode Selection (Монитор режимін таңдауды шектеу) Information Display (Ақпараттық дисплей) AF Fine-Tune (АФ дәл реттеу) Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) Clean Image Sensor (Кескін сенсорын тазалау) Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат) Beep Options (Дыбыстық сигнал параметрлері) Touch Controls (Сенсорлық басқару элементтері) HDMI Location Data (Орын деректері) Wireless Remote (WR) Options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері) Assign Remote (WR) Fn Button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) Airplane Mode (Ұшақ режимі) Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) Connect to PC (Компьютерге қосылу) Wireless Transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) Conformity Marking (Сәйкестік таңбалары) Battery Info (Батарея туралы мəлімет) Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру) Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)