Үлгі кескінге қарап монитордың түс балансын реттеу үшін мульти селекторды төменде көрсетілгендей пайдаланыңыз. Үлгі кескін — соңғы түсірілген фотосурет немесе ойнату режимінде, соңғы көрсетілген фотосурет; басқа кескінді таңдау үшін W (Q) түймешігін басыңыз және сурет нобайлары тізімінен кескінді таңдаңыз (белгіленген кескіндерді толық өлшемде көру үшін X түймешігін басып, ұстап тұрыңыз). Егер жад картасында фотосуреттер болмаса, үлгі кескіннің орнына сұр жиегі бар бос кадр көрсетіледі. Реттеулер аяқталғанда шығу үшін J түймешігін басыңыз.

  Жасыл түсті арттыру  
Көк түсті арттыру Сары түсті арттыру
  Қою қызыл түсті арттыру  

Монитордың түс балансын монитор белсенді дисплей болғанда ғана реттеуге болатынын ескеріңіз; оны «тек көріністапқыш» монитор режимінде немесе көзіңіз көріністапқышқа жақындап тұрғанда реттеу мүмкін емес. Монитордың түс балансы тек суретке түсіру, ойнату және мәзір дисплейлеріне қолданылады; фотокамерамен түсірілген суреттерге әсер етілмейді.

B Баптау мәзірі: фотокамераны баптау

Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу) Save User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) Reset User Settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру) Language (Тіл) Time Zone and Date (Уақыт белдеуі және күн) Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) Monitor Color Balance (Монитордың түс балансы) Viewfinder Brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Viewfinder Color Balance (Көріністапқыштың түс балансы) Control Panel Brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Limit Monitor Mode Selection (Монитор режимін таңдауды шектеу) Information Display (Ақпараттық дисплей) AF Fine-Tune (АФ дәл реттеу) Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) Clean Image Sensor (Кескін сенсорын тазалау) Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат) Beep Options (Дыбыстық сигнал параметрлері) Touch Controls (Сенсорлық басқару элементтері) HDMI Location Data (Орын деректері) Wireless Remote (WR) Options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері) Assign Remote (WR) Fn Button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) Airplane Mode (Ұшақ режимі) Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) Connect to PC (Компьютерге қосылу) Wireless Transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) Conformity Marking (Сәйкестік таңбалары) Battery Info (Батарея туралы мəлімет) Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру) Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)