Қазіргі уақытта фотокамераға салынған батарея туралы ақпаратты көріңіз.

  • Charge (Заряд): ағымдағы батарея деңгейі пайыз ретінде көрсетілген.
  • No. of shots (Түсірілімдер саны): батарея соңғы рет зарядталғаннан бері ағымдағы батареямен ысырманы босату саны. Фотокамера кейде фотосуретті жазбастан ысырманы босатуы мүмкін екенін ескеріңіз, мысалы, алдын-ала енгізілген ақ түс балансын өлшегенде.
  • Battery age (Батареяның жасы): батареяның жасын көрсететін бес деңгейлі дисплей. 0 (k) батарея жұмысы нашарлағанын, 4 (l) батарея зарядтау қызмет көрсету мерзімінің соңына жеткенін және оны ауыстыру керектігін көрсетеді. Шамамен 5 °C-тан төмен температураларда зарядталған жаңа батареялар зарядтау қызмет көрсету мерзімінде уақытша төмендеуді көрсетуі мүмкін екенін ескеріңіз; батарея жасының дисплейі батарея шамамен 20 °C немесе жоғарырақ температурада зарядталғаннан кейін қалыпты күйіне оралады.

B Баптау мәзірі: фотокамераны баптау

Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу) Save User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) Reset User Settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру) Language (Тіл) Time Zone and Date (Уақыт белдеуі және күн) Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) Monitor Color Balance (Монитордың түс балансы) Viewfinder Brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Viewfinder Color Balance (Көріністапқыштың түс балансы) Control Panel Brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Limit Monitor Mode Selection (Монитор режимін таңдауды шектеу) Information Display (Ақпараттық дисплей) AF Fine-Tune (АФ дәл реттеу) Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) Clean Image Sensor (Кескін сенсорын тазалау) Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат) Beep Options (Дыбыстық сигнал параметрлері) Touch Controls (Сенсорлық басқару элементтері) HDMI Location Data (Орын деректері) Wireless Remote (WR) Options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері) Assign Remote (WR) Fn Button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) Airplane Mode (Ұшақ режимі) Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) Connect to PC (Компьютерге қосылу) Wireless Transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) Conformity Marking (Сәйкестік таңбалары) Battery Info (Батарея туралы мəлімет) Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру) Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)