Жаңа фотосуреттер түсірілген кезде оларға авторлық құқық туралы ақпарат қосып отырыңыз. Авторлық құқық туралы ақпаратты NX Studio бағдарламасының Info (Ақпарат) қойындысында көруге болады.

Artist (Фотосуретші): «Мәтін енгізу» бөлімінде сипатталғандай фотосуретшінің атын енгізіңіз (0 Мәтін енгізу). Фотосуретші аттары ең көбі 36 таңбадан тұруы керек.

Copyright (Авторлық құқық): «Мәтін енгізу» бөлімінде сипатталғандай авторлық құқық иесінің атын енгізіңіз (0 Мәтін енгізу). Авторлық құқық иесінің аты ең көбі 54 таңбадан тұруы керек.

Attach copyright information (Авторлық құқық туралы ақпаратты тіркеу): авторлық құқық туралы ақпаратты барлық кейінгі фотосуреттерге тіркеу үшін осы параметрді таңдаңыз. Attach copyright information (Авторлық құқық туралы ақпаратты тіркеу) пәрменін белгілеңіз және қосу немесе өшіру үшін 2 түймешігін басыңыз. Қажет параметрді таңдағаннан кейін шығу үшін J түймешігін басыңыз.

Фотосуретшінің немесе авторлық құқық иесінің атының рұқсатсыз пайдаланылуын болдырмау үшін фотокамераны біреуге бере тұру немесе беру алдында Attach copyright information (Авторлық құқық туралы ақпаратты қосу) параметрі таңдалмағанын әрі Artist (Фотосуретші) және Copyright (Авторлық құқық) өрістері бос екенін тексеріңіз. Nikon Copyright information (Авторлық құқық туралы ақпарат) параметрін пайдаланудан туындайтын ешбір зақымдарға немесе дауларға қатысты ешбір жауапкершілік көтермейді.

B Баптау мәзірі: фотокамераны баптау

Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу) Save User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) Reset User Settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру) Language (Тіл) Time Zone and Date (Уақыт белдеуі және күн) Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) Monitor Color Balance (Монитордың түс балансы) Viewfinder Brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Viewfinder Color Balance (Көріністапқыштың түс балансы) Control Panel Brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Limit Monitor Mode Selection (Монитор режимін таңдауды шектеу) Information Display (Ақпараттық дисплей) AF Fine-Tune (АФ дәл реттеу) Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) Clean Image Sensor (Кескін сенсорын тазалау) Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат) Beep Options (Дыбыстық сигнал параметрлері) Touch Controls (Сенсорлық басқару элементтері) HDMI Location Data (Орын деректері) Wireless Remote (WR) Options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері) Assign Remote (WR) Fn Button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) Airplane Mode (Ұшақ режимі) Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) Connect to PC (Компьютерге қосылу) Wireless Transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) Conformity Marking (Сәйкестік таңбалары) Battery Info (Батарея туралы мəлімет) Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру) Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)