Skapa JPEG-kopior av NEF (RAW)-fotografier. Om du visar retuscheringsmenyn genom att trycka på G-knappen kan du använda det här alternativet om du vill kopiera flera bilder.

 1. Välj NEF (RAW)-bearbetning.

  Markera NEF (RAW)-bearbetning i retuscheringsmenyn och tryck på 2.

 2. Välj hur bilder markeras.

  Välj bland följande alternativ:

  • Markera bild(er): Välj en eller flera bilder manuellt.
  • Välj datum: Skapa JPEG-kopior av alla NEF-bilder (RAW) tagna på markerade datum.
  • Markera alla bilder: Skapa JPEG-kopior av alla NEF-bilder (RAW) på minneskortet (fortsätt till steg 4).

 3. Välj fotografier.

  Om du väljer Markera bild(er) i steg 2 visas en dialogruta för bildval som endast listar NEF-bilder (RAW) skapade med denna kamera. Markera bilder med multiväljaren och tryck på W (Q)-knappen för att välja eller välja bort; markerade bilder markeras med ikonen L. För att visa den markerade bilden i helskärmsläge, håll in X-knappen. Tryck på J för att fortsätta till steg 4 när du har valt färdigt.

  Om du valde Välj datum i steg 2, visas en lista med datum. Markera datum med hjälp av multiväljaren och tryck på 2 för att välja eller välja bort. Tryck på J för att välja alla NEF-bilder (RAW) tagna på valda datum och fortsätt till steg 4.

 4. Välj inställningar för JPEG-kopiorna.

  Justera inställningarna som listas nedan, eller välj Original (om tillgänglig) om du vill använda den inställning som gällde då bilden togs (originalinställningarna anges under förhandsgranskningen). Notera att exponeringskompensation endast kan ställas in på värden mellan –2 och +2 EV.

  1 Bildkvalitet
  2 Bildstorlek
  3 Vitbalans
  4 Exponerings-kompensation
  5 Ställ in Picture Control

  6 Brusreduc. vid högt ISO
  7 Färgrymd
  8 Vinjetteringskontroll
  9 Aktiv D-Lighting
  10 Diffraktionskompensation
 5. Kopiera fotografierna.

  Markera EXE och tryck på J för att skapa en JPEG-kopia av det markerade fotografiet (om flera foton är markerade, visas en bekräftelsedialogruta; markera Ja och tryck på J för att skapa JPEG-kopior av markerade bilder). Tryck på K-knappen om du vill avsluta utan att kopiera fotografierna.