Skapa en kopia från vilken oönskade filmsekvenser har tagits bort (0 Välj start-/slutpunkt).