Skapa kopior med reducerad yttre förvrängning. Välj Auto för att låta kameran korrigera distorsion automatiskt och sedan göra finjusteringar med multiväljaren, eller välj Manuell för att minska distorsionen manuellt. Observera att Auto inte är tillgängligt med bilder som tagits med automatisk distorsionskontroll. Tryck på 2 för att reducera tunnformig förvrängning, 4 för att reducera kuddformig förvrängning (effekten kan förhandsgranskas i redigeringsdisplayen; observera att större mängder distorsionskontroll resulterar i att större delar av kanterna beskärs). Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.