Skapa en beskuren kopia av det valda fotografiet. Det valda fotografiet visas med den valda beskärningen visad i gult; skapa en beskuren kopia enligt beskrivningen nedan.

För att minska storleken på den beskurna bilden: Tryck på W (Q).

För att öka storleken på den beskurna bilden: Tryck på X.

För att ändra den beskurna bildens bildförhållande: Vrid på den primära kommandoratten.

För att placera den beskurna bilden: Använd multiväljaren.

För att skapa en beskuren kopia: Tryck på J för att spara den aktuella beskurna bilden som en separat fil. Kopians storlek varierar med beskärningens storlek och bildförhållandet och visas längst upp till vänster i beskärningsdisplayen.

Visa beskurna kopior

Visningszoom kanske inte är tillgänglig när beskurna kopior visas.