Bildöverlägg kombinerar två befintliga NEF (RAW)-fotografier för att skapa en ny bild som sparas separat från originalen.

+

 1. Välj Bildöverlägg.

  Markera Bildöverlägg i retuscheringsmenyn och tryck på 2. Bildöverläggalternativen visas, med Bild 1 markerad; tryck på J för att visa en bildvalsdialogruta som endast listar de stora NEF-bilder (RAW) som skapats med kameran (små och mellanstora NEF/RAW-bilder kan inte väljas).

 2. Välj den första bilden.

  Använd multiväljaren för att markera det första fotografiet i överlägget. Håll in X-knappen för att visa den markerade bilden i helskärmsläge. Tryck på J för att välja det markerade fotografiet och återgå till granskningsdisplayen.

 3. Välj den andra bilden.

  Den valda bilden visas som Bild 1. Markera Bild 2 och tryck på J, välj sedan det andra fotot såsom det beskrivs i steg 2.

 4. Justera förstärkningen.

  Markera Bild 1 eller Bild 2 och optimera exponeringen för överlägget genom att trycka på 1 eller 3 för att välja förstärkning från värden mellan 0,1 och 2,0. Upprepa för den andra bilden. Standardvärdet är 1,0; välj 0,5 för att halvera förstärkningen eller 2,0 för att fördubbla den. Effekten av förstärkningen visas i kolumnen Granska.

 5. Granska överlägget.

  För att granska kompositionen, tryck på 4 eller 2 för att placera markören i kolumnen Granska, tryck sedan på 1 eller 3 för att markera Överl. och tryck på J (notera att färgerna och ljusheten i granskningen kan skilja sig från den slutliga bilden). För att spara överlägget utan att granska, välj Spara. För att återgå till steg 4 och välja nya foton eller justera förstärkningen, tryck på W (Q).

 6. Spara överlägget.

  Tryck på J medan granskningen visas för att spara överlägget. Efter att ett överlägg har skapats visas den nya bilden i helskärmsläge.

Bildöverlägg

Endast stora NEF-bilder (RAW) med samma bildområde och bitdjup kan kombineras. Överlägget sparas i JPEG högm-format och har samma fotoinfo (inklusive fotograferingsdatum, mätning, slutartid, bländare, exponeringsläge, exponeringskompensation, brännvidd och bildorientering) och värden för vitbalans och Picture Control som fotografiet valt för Bild 1. Den aktuella bildkommentaren bifogas till överlägget när det sparas; information om upphovsrätt kopieras dock inte.