Skapa en upprätad kopia av den valda bilden. Tryck på 2 för att vrida bilden medurs med upp till fem grader i steg om cirka 0,25 grader, 4 för att vrida den moturs (effekten kan granskas i redigeringsdisplayen; notera att bildens kanter beskärs för att skapa en fyrkantig kopia). Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.