Skapa kopior som reducerar effekterna av perspektiv i bilder som tagits när du tittat uppåt från basen av höga objekt. Använd multiväljaren för att justera perspektivet (notera att mer perspektivkontroll leder till att mera av kanterna beskärs). Resultaten kan granskas i redigeringsdisplayen. Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.

Före

Efter