เลือกว่าจะให้กล้องบันทึกไทม์โค้ดที่มีชั่วโมง นาที วินาที และหมายเลขเฟรมสำหรับแต่ละเฟรมเมื่อถ่ายภาพยนตร์หรือไม่ เลือกไทม์โค้ดได้เฉพาะเมื่อบันทึกภาพยนตร์ในรูปแบบ MOV ก่อนดำเนินการ ให้เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งค่าและเพื่อเป็นการยืนยันว่าตั้งนาฬิกาถูกต้องแล้ว

ตัวเลือก คำธิบาย
บันทึกไทม์โค้ด
  • เปิด: ไทม์โค้ดจะถูกบันทึกและปรากฏในหน้าจอ
  • เปิด (พร้อมสัญญาณ HDMI): ไทม์โค้ดจะรวมอยู่กับบางส่วนของภาพยนตร์ที่บันทึกไปยังอุปกรณ์บันทึกแบบมีจอภาพ Atomos SHOGUN, NINJA หรือ SUMO-series ที่เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI
  • ปิด: ไม่บันทึกไทม์โค้ด
วิธีนับเวลา
  • นับเวลาขณะบันทึก: ไทม์โค้ดจะเพิ่มขึ้นเฉพาะในขณะที่กำลังบันทึก
  • นับเวลาตลอด: ไทม์โค้ดจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในขณะที่ปิดกล้องอยู่
จุดเริ่มต้นไทม์โค้ด
  • รีเซ็ต: รีเซ็ตไทม์โค้ดเป็น 00:00:00.00
  • ป้อนเอง: ป้อนชั่วโมง นาที วินาที และหมายเลขเฟรมด้วยตนเอง
  • เวลาปัจจุบัน: ตั้งไทม์โค้ดเป็นเวลาปัจจุบันตามนาฬิกากล้อง
ชดเชยเฟรม เลือก เปิด เพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนระหว่างจำนวนเฟรมและเวลาการบันทึกจริงที่อัตราเฟรม 30 และ 60 fps

อุปกรณ์ HDMI

การเลือก เปิด (พร้อมสัญญาณ HDMI) สำหรับ บันทึกไทม์โค้ด อาจทำให้บางส่วนของภาพยนตร์ที่ส่งไปยังอุปกรณ์ HDMI หยุดชะงักได้