Изберете [ ON ], за да включите настройките на експозицията в информацията, записана във всяка от четирите групи менюта за снимане

 • Промените в настройките на експозицията ще бъдат съхранени в банката, избрана в момента за [ Банка на менюто за снимане ]. Настройките, съхранени в банката, ще бъдат извикани следващия път, когато банката бъде избрана.

 • Допълнителните настройки, съхранявани в разширени банки за използване в режим на снимки, са:

  • режим на снимане,

  • скорост на затвора (само за режими S и M ),

  • бленда (само режими A и M ) и

  • режим на светкавица.

 • Допълнителните настройки, съхранявани в разширени банки за използване във видео режим, са:

  • режим на снимане,

  • скорост на затвора (само в режим M) и

  • бленда (само режими A и M ).

 • Избирането на [ OFF ] възстановява режимите на снимане и светкавицата, скоростта на затвора и блендата, които са били в сила преди да бъде избрано [ ON ].

 • Настройките на експозицията могат да се редактират и чрез елемента [ Extended menu banks ] в менюто за видеозапис. Промените, направени в менюто за снимане, се прилагат в менюто за запис на видео и обратно .