Изберете [ ON ], за да включите настройките на експонацията в информацията, записана във всяка от четирите банки на менюто за снимане

 • Промените в настройките на експозицията ще бъдат съхранени в банката, избрана в момента за [ Банка на менюто за снимане ]. Настройките, съхранени в банката, ще бъдат извикани следващия път, когато банката бъде избрана.

 • Допълнителните настройки, съхранени в разширени банки за използване в фото режим, са:

  • режим на снимане,

  • скорост на затвора (само режими S и M ),

  • диафрагма (само режими A и M ) и

  • режим на светкавица.

 • Допълнителните настройки, съхранени в разширени банки за използване във видео режим, са:

  • режим на снимане,

  • скорост на затвора (само режим M ) и

  • бленда (само режими A и M ).

 • Избирането на [ ИЗКЛ . ] възстановява режимите на снимане и светкавицата, скоростта на затвора и диафрагмата в сила преди да бъде избрано [ ВКЛ .

 • Настройките на експозицията могат също да се редактират чрез елемента [ Банки с разширени менюта ] в менюто за запис на видео. Промените, направени в менюто за заснемане на снимки, се прилагат в менюто за запис на видео и обратно .