Изберете [ ON ], за да намалите дифракцията при малки отвори (високи f-числа).

Компенсация на дифракция

Промените в [ Дифракционна компенсация ] в менюто за снимане се прилагат в менюто за запис на видео и обратно .