Изберете [ ON ], за да намалите дифракцията при малки отвори (високи f-числа).

Компенсация на дифракцията

Промените в [ Компенсация на дифракция ] в менюто за заснемане на снимки се прилагат в менюто за запис на видео и обратно .