Изберете [ ON ], както е необходимо, за да намалите цевта на изкривяването при снимане с широкоъгълни обективи и за да намалите изкривяването на възглавница при снимане с дълги обективи. Имайте предвид, че [ ON ] може да бъде избрано автоматично с някои обективи, в който случай този елемент ще бъде сив и недостъпен.

Автоматичен контрол на изкривяването

Промените в [ Автоматичен контрол на изкривяването ] в менюто за заснемане на снимки се прилагат в менюто за запис на видео и обратно .