Изберете [ ON ], както е необходимо, за да намалите изкривяването на цевта при снимане с широкоъгълни обективи и за намаляване на изкривяването на щифта при снимане с дълги обективи. Имайте предвид, че [ ON ] може да бъде избрано автоматично с някои обективи, в който случай този елемент ще бъде неактивен и недостъпен.

Автоматичен контрол на изкривяването

Промените в [ Auto distortion control ] в менюто за снимане се прилагат в менюто за запис на видео и обратно .