Регулирайте баланса на бялото, за да съответства на цвета на източника на светлина. За повече информация вижте „Баланс на бялото“ ( Баланс на бялото) в главата „Настройки за снимане“.