Изберете файлов формат за снимки. За повече информация вижте „Настройка на качеството на изображението“ ( Регулиране на качеството на изображението ), част от раздела „Опции за запис на изображение (област на изображението, качество и размер)“ в главата „Настройки за снимане“.