Изберете как камерата избира точката на фокусиране за автофокус. За повече информация вижте „Избор на режим на AF-зона“ ( AF-Area Mode ), част от раздела „Фокус“ в главата „Настройки за снимане“.