Коригирайте настройките на областта на изображението. За повече информация вижте „Коригиране на настройките на областта на изображението“ ( Регулиране на настройките на областта на изображението ), част от раздела за „Опции за запис на изображение (област на изображението, качество и размер)“ в главата „Настройки за снимане“.