Клинингът автоматично променя експозицията, нивото на светкавицата, Active D-Lighting (ADL) или баланса на бялото леко с всеки кадър, като „брекетира“ текущата стойност. За повече информация вижте „Автоматичен клин“ ( Bracketing ) в главата „Настройки за снимане“.