Бракетингът автоматично променя експозицията, нивото на светкавицата, активното D-Lighting (ADL) или баланса на бялото леко с всеки кадър, като „брекетира“ текущата стойност. За повече информация вижте “Auto Bracketing” ( Bracketing ) в главата “Настройки за снимане”.