Изберете опции за обработка на изображения („Контрол на картината“) за нови снимки според сцената или вашето творческо намерение. За повече информация вижте „Контроли на картината“ ( Относно контролите на картината ) в главата „Настройки за снимане“.