Изберете типа обект, на който камерата дава приоритет, когато фокусира с помощта на автофокус. За повече информация вижте „Избор на тип обект за автофокус“ ( Избор на тип обект за автофокус ), част от раздела „Фокус“ в главата „Настройки за снимане“.