Контролирайте как камерата фокусира. За повече информация вижте „Избор на режим на фокусиране“ ( Режим на фокусиране ), част от раздела „Фокус“ в главата „Настройки за снимане“.