Изберете размера в пиксели на снимките, записани с камерата. За повече информация вижте „Избор на размер на изображение“ ( Избор на размер на изображение ), част от раздела „Опции за запис на изображение (област на изображението, качество и размер)“ в главата „Настройки за снимане“.