Запазете модифицираните Picture Controls като персонализирани Picture Controls. За повече информация вижте „Персонализирани контроли на картината“ ( Персонализирани контроли на картината ) в раздела „Контроли на картината“ на главата „Настройки за снимане“.