Изберете тип компресия за NEF (RAW) снимки. В низходящ ред според размера на произведените файлове опциите са: [ Компресия без загуби ], [ Висока ефективност m ] и [ Висока ефективност ].

  • [ Висока ефективност m ] създава картини, които се сравняват по качество с тези, произведени от [ Компресия без загуби ] и са с по-високо качество от тези, произведени от [ Висока ефективност ].