Изберете тип компресия за NEF (RAW) снимки. В низходящ ред според размера на произведените файлове опциите са: [ Компресия без загуби ], [ Висока ефективност m ] и [ Висока ефективност ].

  • [ Висока ефективност m ] създава снимки, които се сравняват по качество с благоприятно качество на тези, произведени от [ Копресия без загуби ] и са с по-високо качество от тези, произведени от [ Висока ефективност ].