Välj [ ON ] för att inaktivera kamerans inbyggda Bluetooth- och Wi-Fi-funktioner.