Välj värdenhetstyp för USB-anslutningar.

  • Välj [ MTP/PTP ] när du ansluter till datorer eller Android-enheter.

  • Välj endast [ iPhone ] när du ansluter till iPhones via en USB-C till Lightning-kabel från tredje part för att använda NX MobileAir (för information om kompatibla USB-C till Lightning-kablar, se onlinehjälpen för NX MobileAir).

"[ iPhone ]"

Om du väljer [ iPhone ] inaktiveras kamerans inbyggda nätverksfunktioner. Välj [ MTP/PTP ] förutom när du använder NX MobileAir.