Välj [ ON ] för att ansluta till Ethernet-nätverk. Anslut en Ethernet-kabel till kameran.