Om [ ON ] väljs kan standby-timern aktiveras av signaler från en dator ansluten via Ethernet.