Επιλέξτε Ναι για να επαναφέρετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τους τιμές ( 0 Προεπιλογές μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ).

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία