Επιλέξτε εάν το E χρειάζεται για την αντιστάθμιση έκθεσης.

  • Ενεργό (αυτόματη επαναφορά) : Στις λειτουργίες P , S και A , η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών που δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την ταχύτητα κλείστρου ή το διάφραγμα (η εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες λειτουργίες). Η ρύθμιση που επιλέγεται χρησιμοποιώντας τον επιλογέα εντολών επαναφέρεται όταν σβήσει η κάμερα ή λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής (δεν επαναφέρονται οι E
  • Ενεργό : Όπως παραπάνω, εκτός από το ότι η τιμή αντιστάθμισης έκθεσης που επιλέχθηκε χρησιμοποιώντας τον επιλογέα εντολών δεν επαναφέρεται όταν σβήσει η κάμερα ή λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.
  • Off : Η αντιστάθμιση έκθεσης ρυθμίζεται πατώντας το E και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία