Επιλέξτε πόσο καιρό θα παραμένουν αναμμένες οι οθόνες της κάμερας όταν δεν εκτελούνται λειτουργίες. Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές ρυθμίσεις για Αναπαραγωγή , Μενού , Ανασκόπηση εικόνας και Χρονόμετρο αναμονής . Σημειώστε ότι καθεμία από αυτές τις καθυστερήσεις παρατείνεται κατά ένα λεπτό στη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Ο χρονοδιακόπτης αναμονής καθορίζει πόσο καιρό παραμένει αναμμένη η οθόνη ή η οθόνη του σκοπεύτρου όταν δεν εκτελούνται λειτουργίες κατά τη λήψη (η οθόνη και το σκόπευτρο σβήνουν λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής). Επιλέξτε μικρότερες καθυστερήσεις απενεργοποίησης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία