Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα ακόλουθα χειριστήρια στη λειτουργία φωτογραφίας, είτε χρησιμοποιούνται μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τους επιλογείς εντολών, επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε J .

w Κουμπί Fn1
y Κουμπί Fn2
j Κουμπί AE-L/AF-L
k κουμπί ΟΚ
z Κουμπί εγγραφής ταινίας
S Κουμπί Fn φακού
3 Κουμπί φακού Fn2
l Δακτύλιος ελέγχου φακού

Οι ρόλοι που μπορούν να ανατεθούν σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου είναι οι εξής:

Επιλογή w y j k z S 3 l
K Επιλέξτε κεντρικό σημείο εστίασης
A AF-ON
F Κλείδωμα AF μόνο
E Κλείδωμα AE (κρατήστε)
D Κλείδωμα AE (Επαναφορά κατά την απελευθέρωση)
C Μόνο κλειδαριά AE
B Κλείδωμα AE/AF
r Κλείδωμα FV
h Σβήσιμο φλας
q Προεπισκόπηση
1 Ο βραχίονας έσκασε
4 + NEF (RAW)
n Παρακολούθηση θέματος
b Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης
p Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεγέθυνσης
O ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ
3 Πρόσβαση στο κορυφαίο στοιχείο στο ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ
K Αναπαραγωγή
J Επιλέξτε περιοχή εικόνας
8 Ποιότητα/μέγεθος εικόνας
m ισορροπία του λευκού χρώματος
h Ρύθμιση ελέγχου εικόνας
y Ενεργός D-Lighting
w Μέτρηση
I / Y Λειτουργία φλας/αντιστάθμιση
v Λειτουργία απελευθέρωσης
z Λειτουργία εστίασης/Λειτουργία περιοχής AF
t Αυτόματο bracketing
$ Πολλαπλή έκθεση
2 HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)
z Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης
W Κορυφαία σημεία
X Εστίαση (M/A)  1, 2
q Ανοιγμα  2
E Αντιστάθμιση έκθεσης  2
9 Ευαισθησία ISO  2
Κανένας  2

Διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς.

Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης ο δακτύλιος ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη ρύθμιση της εστίασης.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

Επιλογή Περιγραφή
K Επιλέξτε κεντρικό σημείο εστίασης Πατώντας το χειριστήριο επιλέγεται το κεντρικό σημείο εστίασης.
A AF-ON Πατώντας το χειριστήριο ξεκινά η αυτόματη εστίαση.
F Κλείδωμα AF μόνο Η εστίαση κλειδώνει ενώ πατάτε το χειριστήριο.
E Κλείδωμα AE (κρατήστε) Η έκθεση κλειδώνει όταν πατηθεί το χειριστήριο και παραμένει κλειδωμένη έως ότου το χειριστήριο πατηθεί δεύτερη φορά ή λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.
D Κλείδωμα AE (Επαναφορά κατά την απελευθέρωση) Η έκθεση κλειδώνει όταν πατηθεί το χειριστήριο και παραμένει κλειδωμένη μέχρι να πατηθεί δεύτερη φορά το χειριστήριο, να απελευθερωθεί το κλείστρο ή να λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.
C Μόνο κλειδαριά AE Η έκθεση κλειδώνει ενώ πατάτε το χειριστήριο.
B Κλείδωμα AE/AF Κλείδωμα εστίασης και έκθεσης ενώ πατάτε το χειριστήριο.
r Κλείδωμα FV Πατήστε το κουμπί ελέγχου για να κλειδώσετε την τιμή του φλας για το ενσωματωμένο φλας ή τις προαιρετικές μονάδες φλας. Πατήστε ξανά για να ακυρώσετε το κλείδωμα FV.
h Σβήσιμο φλας Εάν το φλας είναι ενεργοποιημένο αυτήν τη στιγμή, θα απενεργοποιηθεί όσο είναι πατημένο το χειριστήριο.
q Προεπισκόπηση Κρατήστε πατημένο το χειριστήριο για προεπισκόπηση του χρώματος, της έκθεσης και του βάθους πεδίου.
1 Ο βραχίονας έσκασε Εάν το χειριστήριο πατηθεί ενώ η έκθεση ή το bracketing ADL είναι ενεργό στη λειτουργία απελευθέρωσης ενός καρέ, όλες οι λήψεις στο τρέχον πρόγραμμα bracketing θα λαμβάνονται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης. Εάν το bracketing ισορροπίας λευκού είναι ενεργό ή έχει επιλεγεί μια λειτουργία συνεχούς απελευθέρωσης, η κάμερα θα επαναλάβει τη ριπή bracketing ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί λήψης.
4 + NEF (RAW) Εάν μια επιλογή JPEG έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για ποιότητα εικόνας, θα εμφανιστεί η ένδειξη "RAW" και θα εγγραφεί ένα αντίγραφο NEF (RAW) με την επόμενη φωτογραφία που θα τραβήξετε μετά το πάτημα του χειριστηρίου (η αρχική ρύθμιση ποιότητας εικόνας θα αποκατασταθεί όταν αφαιρέσετε δάχτυλο από το κουμπί λήψης). Τα αντίγραφα NEF (RAW) εγγράφονται στη ρύθμιση που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για εγγραφή NEF (RAW) στο μενού λήψης φωτογραφιών. Για έξοδο χωρίς εγγραφή αντιγράφου NEF (RAW), πατήστε ξανά το χειριστήριο.
n Παρακολούθηση θέματος

Το πάτημα του χειριστηρίου κατά τη διάρκεια της αυτόματης εστίασης AF περιοχής επιτρέπει την παρακολούθηση θέματος. το σημείο εστίασης θα αλλάξει σε σταυρό στόχευσης και η οθόνη και το εικονοσκόπιο θα εμφανιστούν σε οθόνες παρακολούθησης θέματος.

  • Για να τερματίσετε την αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος, πατήστε ξανά το χειριστήριο.
b Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης Το πάτημα του χειριστηρίου κατά τη διάρκεια της αυτόματης εστίασης AF περιοχής επιτρέπει την παρακολούθηση θέματος. το σημείο εστίασης θα αλλάξει σε σταυρό στόχευσης και η οθόνη και το εικονοσκόπιο θα εμφανιστούν σε οθόνες παρακολούθησης θέματος.
p Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεγέθυνσης Πατήστε το χειριστήριο για να μεγεθύνετε την οθόνη στην περιοχή γύρω από το τρέχον σημείο εστίασης. Πατήστε ξανά το χειριστήριο για σμίκρυνση.
O ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ Πατώντας το χειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη "MY MENU".
3 Πρόσβαση στο κορυφαίο στοιχείο στο ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ Πατήστε το χειριστήριο για να μεταβείτε στο επάνω στοιχείο στο "MY MENU". Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για γρήγορη πρόσβαση σε ένα στοιχείο μενού που χρησιμοποιείται συχνά.
K Αναπαραγωγή Πατήστε το χειριστήριο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
J Επιλέξτε περιοχή εικόνας Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να επιλέξετε την περιοχή της εικόνας.
8 Ποιότητα/μέγεθος εικόνας Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια επιλογή ποιότητας εικόνας και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μέγεθος εικόνας.
m ισορροπία του λευκού χρώματος Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια επιλογή ισορροπίας λευκού (σε ορισμένες περιπτώσεις, μια δευτερεύουσα επιλογή μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών).
h Ρύθμιση ελέγχου εικόνας Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να επιλέξετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας.
y Ενεργός D-Lighting Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να ρυθμίσετε το Active D-Lighting.
w Μέτρηση Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια επιλογή μέτρησης.
I / Y Λειτουργία φλας/αντιστάθμιση Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια λειτουργία φλας και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να ρυθμίσετε την έξοδο φλας.
v Λειτουργία απελευθέρωσης Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια λειτουργία απελευθέρωσης. Στη λειτουργία Continuous L ή Self-timer , μπορείτε να περιστρέψετε τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε το ρυθμό προώθησης καρέ ή την καθυστέρηση απελευθέρωσης.
z Λειτουργία εστίασης/Λειτουργία περιοχής AF Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε τη λειτουργία εστίασης και περιοχής AF.
t Αυτόματο bracketing Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε τον αριθμό των λήψεων και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε την αύξηση του bracketing ή την ποσότητα Active D-Lighting.
$ Πολλαπλή έκθεση Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε τη λειτουργία και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε τον αριθμό των λήψεων.
2 HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε τη λειτουργία και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε το διαφορικό έκθεσης.
z Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να επιλέξετε την καθυστέρηση λήψης.
W Κορυφαία σημεία Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε ένα επίπεδο αιχμής και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε το χρώμα κορύφωσης.
X Εστίαση (M/A) Η αυτόματη εστίαση μπορεί να παρακαμφθεί περιστρέφοντας τον δακτύλιο ελέγχου ενώ το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι τη μέση (αυτόματη εστίαση με χειροκίνητη παράκαμψη). Για να εστιάσετε ξανά χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση, σηκώστε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά μέχρι τη μέση.
q Ανοιγμα Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το διάφραγμα.
E Αντιστάθμιση έκθεσης Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να προσαρμόσετε την αντιστάθμιση έκθεσης.
9 Ευαισθησία ISO Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου του φακού για να ρυθμίσετε την ευαισθησία ISO.
Κανένας Ο έλεγχος δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία