Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης που έχει επιλεγεί από την κάμερα. Η έκθεση μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια ξεχωριστά για κάθε μέθοδο μέτρησης από +1 έως −1 EV σε βήματα του 1/6 EV.

Βελτιστοποίηση της έκθεσης

Το εικονίδιο αντιστάθμισης έκθεσης ( E ) δεν εμφανίζεται όταν είναι σε ισχύ η μικρορύθμιση έκθεσης. Ο μόνος τρόπος για να προσδιορίσετε πόση έκθεση έχει αλλάξει είναι να προβάλετε το ποσό στο μενού λεπτομέρειας.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία