Επιλέξτε πόσο γρήγορα θα ανταποκρίνεται η εστίαση όταν το θέμα σας φεύγει από το σημείο εστίασης ή όταν κάτι περνά ανάμεσα στο θέμα και την κάμερα σε λειτουργία ταινίας. Επιλέξτε από τιμές μεταξύ 7 (Χαμηλό) και 1 (Υψηλό) . Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο αργή είναι η απόκριση και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να χάσετε την εστίαση στο αρχικό σας θέμα όταν περνάει κάτι ανάμεσα στο θέμα και την κάμερα. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο γρήγορα ανταποκρίνεται η κάμερα στο θέμα που εγκαταλείπει την περιοχή εστίασης μετατοπίζοντας την εστίαση σε ένα νέο θέμα στην ίδια περιοχή.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία