Επιλέξτε τις αυξήσεις που χρησιμοποιούνται για προσαρμογές στην ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, την ευαισθησία ISO, το bracketing και την αντιστάθμιση έκθεσης και φλας.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία