Επιλέξτε εάν η επιλογή σημείου εστίασης «τυλίγεται» από τη μια άκρη της οθόνης στην άλλη. Εάν έχει επιλεγεί το Wrap , η επιλογή σημείου εστίασης θα "τυλιχθεί" από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να πατήσετε το 2 όταν ένα σημείο εστίασης στη δεξιά άκρη του η ένδειξη είναι τονισμένη επιλέγει το αντίστοιχο σημείο εστίασης στο αριστερό άκρο της οθόνης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία