Επιλέξτε τον τύπο κλείστρου που χρησιμοποιείται για φωτογραφίες.

Επιλογή Περιγραφή
O Αυτο Η κάμερα επιλέγει τον τύπο κλείστρου αυτόματα ανάλογα με την ταχύτητα κλείστρου. Το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας χρησιμοποιείται για τη μείωση της θολότητας που προκαλείται από το κούνημα της κάμερας σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου.
P Μηχανικό κλείστρο Η κάμερα χρησιμοποιεί το μηχανικό κλείστρο για όλες τις φωτογραφίες.
x Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας Η κάμερα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας για όλες τις φωτογραφίες.

“Μηχανικό κλείστρο”

Το μηχανικό κλείστρο δεν είναι διαθέσιμο με ορισμένους φακούς.

“Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας”

Η ταχύτερη διαθέσιμη ταχύτητα κλείστρου όταν είναι επιλεγμένο το Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας είναι 1/2000 s.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία