Επιλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές όταν η επιλογή της περιοχής εικόνας έχει εκχωρηθεί στο i ή στους επιλογείς εντολών και ένα χειριστήριο κάμερας. Επισημάνετε τις επιθυμητές επιλογές και πατήστε 2 για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία