Επιλέξτε πώς η κάμερα προσαρμόζει το επίπεδο φλας όταν χρησιμοποιείται αντιστάθμιση έκθεσης.

Επιλογή Περιγραφή
YE Ολόκληρο το πλαίσιο Τόσο το επίπεδο φλας όσο και η αντιστάθμιση έκθεσης προσαρμόζονται για να τροποποιούν την έκθεση σε ολόκληρο το κάδρο.
E Μόνο φόντο Η αντιστάθμιση έκθεσης ισχύει μόνο για το φόντο.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία