Όταν η αιχμή εστίασης είναι ενεργοποιημένη στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης, τα αντικείμενα που είναι εστιασμένα υποδεικνύονται με χρωματιστά περιγράμματα στην οθόνη. Επιλέξτε το επίπεδο κορύφωσης και το χρώμα του περιγράμματος.

  • Επίπεδο αιχμής : Επιλέξτε μεταξύ 3 (υψηλή ευαισθησία) , 2 (τυπικό) , 1 (χαμηλή ευαισθησία) και απενεργοποιημένη . Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος που θα εμφανίζεται ως εστιασμένο.
  • Χρώμα κορυφαίας επισήμανσης : Επιλέξτε το χρώμα επισήμανσης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία