Επιλέξτε εάν το κουμπί λήψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εστίαση ( Κλείστρο/AF-ON ) ή εάν η εστίαση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στα οποία έχει εκχωρηθεί το AF-ON (μόνο AF-ON ).

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία