Επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές εμφάνισης σημείου εστίασης:

  • Λειτουργία χειροκίνητης εστίασης : Επιλέξτε Ενεργό για να εμφανιστεί το ενεργό σημείο εστίασης στη λειτουργία μη αυτόματης εστίασης, Ανενεργό για εμφάνιση του σημείου εστίασης μόνο κατά την επιλογή του σημείου εστίασης.
  • Υποβοήθηση AF δυναμικής περιοχής : Εάν είναι επιλεγμένο το On , τόσο το επιλεγμένο σημείο εστίασης όσο και τα γύρω σημεία εστίασης θα εμφανίζονται σε λειτουργία AF δυναμικής περιοχής. Επιλέξτε Off για να εμφανιστεί μόνο το επιλεγμένο σημείο εστίασης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία