Επιλέξτε εάν η έκθεση θα κλειδώνει όταν πατάτε το κουμπί λήψης.

Επιλογή Περιγραφή
O Ενεργό (μισό πάτημα) Πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση, η έκθεση κλειδώνει.
P Ενεργό (λειτουργία ριπής) Η έκθεση κλειδώνει μόνο όταν το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι τέρμα.
Μακριά από Το πάτημα του κουμπιού λήψης δεν κλειδώνει την έκθεση.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία