Επιλέξτε το μήκος της καθυστέρησης απελευθέρωσης κλείστρου, τον αριθμό των λήψεων και το διάστημα μεταξύ των λήψεων στη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

  • Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφησης : Επιλέξτε τη διάρκεια της καθυστέρησης λήψης.
  • Αριθμός λήψεων : Πατήστε 1 και 3 για να επιλέξετε τον αριθμό των λήψεων κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης.
  • Διάστημα μεταξύ βολών : Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ των βολών όταν ο αριθμός των βολών είναι μεγαλύτερος από 1.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία