Επιλέξτε τις επιλογές που εμφανίζονται στο i για τη λειτουργία ταινίας. Οι ακόλουθες επιλογές μπορούν να αντιστοιχιστούν σε οποιαδήποτε θέση στο μενού επισημαίνοντας την επιθυμητή θέση, πατώντας το J και επιλέγοντας την επιθυμητή επιλογή.

Επιλογή
G Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα εικόνας
E Αντιστάθμιση έκθεσης
9 Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
m ισορροπία του λευκού χρώματος
h Ρύθμιση ελέγχου εικόνας
y Ενεργός D-Lighting
w Μέτρηση
s Λειτουργία εστίασης
t Λειτουργία περιοχής AF
u Οπτικό VR
4 Ηλεκτρονικό VR
H Ευαισθησία μικροφώνου
5 Εξασθένιση
6 Απόκριση συχνότητας
7 Μείωση θορύβου ανέμου
v Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση πλαισίου)
W Κορυφαία σημεία
9 Επισήμανση εμφάνισης
3 Φωτεινότητα οθόνης/σκόπευτρο
Z Σύνδεση Bluetooth
U Σύνδεση Wi-Fi
L Ασύρματη απομακρυσμένη σύνδεση

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία