Επιλέξτε Ενεργοποίηση για πιο ακριβή εστίαση σε χαμηλό φωτισμό (ισχύει μόνο όταν είναι επιλεγμένο το AF-S για λειτουργία εστίασης ή όταν είναι επιλεγμένο το AF-A και η κάμερα τραβάει χρησιμοποιώντας AF-S ).

  • Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο στη λειτουργία φωτογραφίας.
  • Στις λειτουργίες b , h και q , η AF χαμηλού φωτισμού είναι σταθερή στο On .
  • Η κάμερα μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο για εστίαση όταν είναι επιλεγμένο το On.
  • Ενώ είναι σε ισχύ η αυτόματη εστίαση σε χαμηλό φωτισμό, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Χαμηλό φως" και ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης ενδέχεται να πέσει.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία