Επιλέξτε τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα κλείστρου όταν χρησιμοποιείται συγχρονισμός μπροστινής ή πίσω κουρτίνας ή μείωση κόκκινων ματιών στη λειτουργία P ή A (ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση, οι ταχύτητες κλείστρου μπορεί να είναι τόσο αργές όσο 30 δευτερόλεπτα στις λειτουργίες S και M ή στο φλας ρυθμίσεις αργού συγχρονισμού, αργού συγχρονισμού πίσω κουρτίνας ή μείωσης κόκκινων ματιών με αργό συγχρονισμό).

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία