Επιλέξτε πώς η κάμερα προσαρμόζει το επίπεδο φλας όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO.

Επιλογή Περιγραφή
e Θέμα και φόντο Η κάμερα λαμβάνει υπόψη τόσο το κύριο θέμα όσο και τον φωτισμό του φόντου κατά τη ρύθμιση της ευαισθησίας ISO.
f Θέμα μόνο Η ευαισθησία ISO προσαρμόζεται μόνο για να διασφαλιστεί ότι το κύριο θέμα είναι σωστά εκτεθειμένο.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία